Projekt „Kooperacje 3D – model sektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Opublikował: | 7 października 2019

W dniu 03.10.2019 odbyło się w Urzędzie Miasta w Mysłowicach w sali sesyjnej spotkanie inicjujące powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model sektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Spotkanie rozpoczęła Pani Prezydent Marta Jabłczyńska, która powitała zaproszonych przedstawicieli instytucji.

Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabella Nowak przedstawiła cele i założenia projektu.

Dalszą część spotkania poprowadzili animatorzy Centrum Doradztwa Strategicznego:

Justyna Szymańska i Magdalena Widuch oraz ekspert Maciej Sosnowski

Ustalono rejestr wzajemnych korzyści i przedstawiono dotychczasowe działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.