DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 9 września 2019

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

W terminie 21-30 sierpnia 2019r. zostały przeprowadzone indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 14 uczestników projektu (osób bezrobotnych z III profilem bądź biernych zawodowo), w łącznej ilości 30h zegarowych. W trakcie ich trwania dla każdego z uczestników został opracowany Indywidualny Plan Działania, określający dalszą możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego; uwzględniającą posiadane już wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie.