Dofinansowanie do nauki dla osób niepełnosprawnych

Opublikował: | 4 września 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach kontynuuje realizację pilotażowego programu finansowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem uczących się lub studiujących.

Termin naboru wniosków upływa 10 października br.

Wniosek i załączniki

Więcej informacji o Programie:

Uwaga!

W związku z przystąpieniem miasta Mysłowice do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku- pkt 13 ppkt 8 w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nawet do 800 zł!

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany