„Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Opublikował: | 22 sierpnia 2019

logo_1

Od dnia 15 lipca 2019r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach realizuje projekt

Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:

  1. Poziom instytucji– współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami.

  2. Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

  3. Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb.

Projekt realizowany będzie do marca 2021 roku.