Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Opublikował: | 21 czerwca 2019

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

  • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
  • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
  • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane :

  • już od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków elektronicznych
  • od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków papierowych (wnioski należy składać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Powstańców 9)

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.
Kolejne terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
  • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Materiały informacyjne
Broszura Rodzina 500+
Informator Rodzina 500+
Krótki informator Rodzina 500+