Do 5000 zł dotacji na działania seniorów

Opublikował: | 17 czerwca 2019

Do 5000 zł dotacji na działania seniorów
w trybie małych grantów

Ogłoszenie
o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert
z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł., w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa) realizowanych w partnerstwie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich w zakresie:

1. Aktywizacji i integracji środowisk seniorskich,
2. Wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich,
3. Wzrostu partycypacji społecznej środowisk seniorskich.

Szczegóły na stronie ROPS Katowice

https://seniorzy.rops-katowice.pl/ogloszenie-o-mozliwosci-ubiegania-sie-o-dofinansowywanie-ofert-z-zakresu-polityki-senioralnej-w-trybie-pozakonkursowym/