Informacja

Opublikował: | 7 czerwca 2019

Z dniem 07.06.2019 r ulega zmianie druk Wniosku o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikat legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności. Druki dostępne na stronie internetowej oraz w MZON ul.Brzezińska 21.