Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I – nabór wniosków

Opublikował: | 4 czerwca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową):

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
–Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
–Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
-Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
–Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
–Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
–Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.