Ogłoszenie

Opublikował: | 8 maja 2019

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach ul. Brzezińska 21 poszukuje lekarzy specjalistów do Składu Orzekającego, którzy mają specjalizację co najmniej I stopnia z dziedziny mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Prosimy o kontakt pod nr tel.32 223 85 85