Oferta wsparcia w ramach programu „Za życiem”

Opublikował: | 24 stycznia 2019

OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860.) W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pomoc kierowana jest do:

 • rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej (występowanie różnych chorób matki lub płodu np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy itp., zagrożenia poronieniem czy porodem przedwczesnym);
 • kobiet, które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży
  i porodu kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 • kobiet, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu:

– poronienia,

– urodzenia dziecka martwego,

– urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

– urodzenia dziecka obarczonego wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Z pomocy i wsparcia asystenta rodziny może skorzystać każda kobieta w ciąży i jej rodzina po uprzednim złożeniu wniosku. Wniosek należy złożyć w tut. Ośrodku.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • pomoc w dotarciu do specjalistów,
 • pomoc w sprawach urzędowych, reprezentowanie (na podstawie upoważnienia) przed instytucjami i urzędami,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • wsparcie w realizacji codziennych obowiązków,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

Szczegółowych informacji w zakresie wsparcia asystenta rodziny

udzielają pracownicy Działu Rodzin

tel. 32 223-72-04

 

Więcej informacji dotyczących uprawnień w ramach programu „Za życiem”:
INFORMATOR MINISTERSTWA