Prace społecznie użyteczne

Opublikował: | 22 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 28.01.2019 r.

Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1.

Osoba do kontaktu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84.

Powiatowy Urząd Pracy – Pani Agnieszka Sierka tel. 32 223 16 09.

Regulamin, deklaracja i wnioski są dostępne (tutaj)

http://myslowice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-spolecznie-uzyteczne

oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, ul. Mikołowska 4A, w pokoju nr 15.”