Informacja dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Opublikował: | 17 stycznia 2019

W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia „ Za życiem” prowadzonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim można kontaktować się osobiście , telefonicznie
i korespondencyjnie

Obsługa telefoniczna – Poniedziałek, Czwartek, Piątek od 8:00 do 14:30

32) 606 33 51, 32) 606 33 52, 32) 606 33 54, 32) 606 33 55, 32) 606 33 57,
32) 606 33 58, 32) 606 33 59, 32) 606 33 61, 32) 606 33 62, 32) 606 33 63

Obsługa kontakt osobisty – Poniedziałek, Czwartek, Piątek od 8:00 do 10:00

pokój nr 4.06 ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

Adres do korespondencji –

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

Adres do korespondencji e – mail –

koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl