W kategorii : Aktualności

Aktualności

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)

Opublikował: | 28 czerwca 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)… Czytaj Więcej »

Program „Dobry Start”

Opublikował: | 21 czerwca 2019

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane : od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków elektronicznych, od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków papierowych ( wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gwarków… Czytaj Więcej »

Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Opublikował: | 21 czerwca 2019

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało: wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci Termin składania wniosków i przyznania świadczenia Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane : już od 1 lipca 2019 – w przypadku… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 21 czerwca 2019

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ OD 1 LIPCA 2019 R. RUSZA PROGRAM RODZINA 500+ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MYSŁOWICACH INFORMUJE, IŻ DLA WSZYSTKICH INFORMACJI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYDANYCH W OKRESIE: OD 01.07.2019 DO 12.07.2019 WYPŁATA NASTĄPI 25 LIPCA 2019 R. OD 13.07.2019 DO 22.07.2019 WYPŁATY NASTĄPIĄ 26 LIPCA 2019 R.

Do 5000 zł dotacji na działania seniorów

Opublikował: | 17 czerwca 2019

Do 5000 zł dotacji na działania seniorów w trybie małych grantów Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł., w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: Ustawa) realizowanych w partnerstwie… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 7 czerwca 2019

Z dniem 07.06.2019 r ulega zmianie druk Wniosku o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikat legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności. Druki dostępne na stronie internetowej oraz w MZON ul.Brzezińska 21.

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I – nabór wniosków

Opublikował: | 4 czerwca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami: http://mops-myslowice.pl/?page_id=2502 ulotka Moduł I Plakat Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową): 1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: –Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie… Czytaj Więcej »