W kategorii : Aktualności

Aktualności

Wnioski o turnusy i sprzęt ortopedyczny także przez internet

Opublikował: | 24 stycznia 2020

Od początku tego roku osoby, które chcą złożyć wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, mogą tego dokonać nie wychodząc z domu. Od 1 stycznia 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia wszystkim wnioskodawcom składanie wniosków na wcześniej wymienione formy wsparcia także drogą elektroniczną. Aby złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania do turnusów i sprzętu ortopedycznego w formie elektronicznej należy skorzystać… Czytaj Więcej »

Nabór kandydatów na stanowisko terapeuty zajęciowego

Opublikował: | 23 stycznia 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko terapeuty zajęciowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (z możliwością późniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony), w wymiarze 3/4 etatu. Termin i miejsce składania dokumentów: W terminie do dnia 14.02.2020r. do godz.14.00  dokumenty w języku polskim należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24   41-… Czytaj Więcej »

Prace społecznie użyteczne

Opublikował: | 10 stycznia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 31.01.2020r. Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1. Osoba do kontaktu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84. Powiatowy… Czytaj Więcej »

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

Opublikował: | 30 grudnia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż rozpoczyna działalność powstały z przekształcenia Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – Dzienny Dom „Senior+”. Zapraszamy osoby łącznie spełniające warunki: są mieszkańcami Mysłowic, są nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety jak i mężczyźni), zdolne do samoobsługi mające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające opiekuna prawnego. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w formie pobytu Dziennym Domu… Czytaj Więcej »

Rekrutacja 2020 „JA= SUKCES II”,

Opublikował: | 27 grudnia 2019

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zaprasza osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub/oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do udziału w projekcie: „JA= SUKCES II”, współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do: Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 14 roku życia). Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub… Czytaj Więcej »