W kategorii : Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie

Opublikował: | 8 maja 2019

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach ul. Brzezińska 21 poszukuje lekarzy specjalistów do Składu Orzekającego, którzy mają specjalizację co najmniej I stopnia z dziedziny mającej zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Prosimy o kontakt pod nr tel.32 223 85 85

Życzenia Wielkanocne

Opublikował: | 17 kwietnia 2019

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” życzy Dyrektor oraz pracownicy MOPS Mysłowice

PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU „JA= SUKCES II” (Edycja 2019)

Opublikował: | 11 kwietnia 2019

25 marca rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników edycji 2019- projektu „Ja= Sukces II”. W edycji tej wsparciem zostanie objętych min. 50 osób, w ramach 4 grup docelowych, liczących w sumie 50 osób: Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2019r. liczyć będzie 10 osób. Drugą grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej,… Czytaj Więcej »

Uwaga Studenci! Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z PFRON uzyskania wykształcenia wyższego

Opublikował: | 11 marca 2019

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która: posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski. Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/   Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II Załączniki do wniosku Aktywny Samorząd – Moduł II

Oferta wsparcia w ramach programu „Za życiem”

Opublikował: | 24 stycznia 2019

OFERTA WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860.) W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9… Czytaj Więcej »

Prace społecznie użyteczne

Opublikował: | 22 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, w związku z planowaną realizacją Prac Społecznie Użytecznych zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem osób bezrobotnych do odbycia prac społecznie użytecznych do złożenia deklaracji w terminie do 28.01.2019 r. Przedmiotowe deklaracje należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 21 pok. nr 1. Osoba do kontaktu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Nowak tel. 32 223 85 84. Powiatowy… Czytaj Więcej »

Informacja dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Opublikował: | 17 stycznia 2019

W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia „ Za życiem” prowadzonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim można kontaktować się osobiście , telefonicznie i korespondencyjnie Obsługa telefoniczna – Poniedziałek, Czwartek, Piątek od 8:00 do 14:30 32) 606 33 51, 32) 606 33 52, 32) 606 33 54, 32) 606 33 55, 32) 606 33 57, 32) 606 33 58, 32) 606 33 59, 32) 606 33 61, 32) 606 33 62, 32) 606 33 63… Czytaj Więcej »