REKRUTACJA NA WARSZTATY KOOPERACYJNE – REALIZACJA PROJEKTU KOOPERACJE 3D.

Opublikował: | 21 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) z gmin i powiatów biorących udział w realizacji projektu Kooperacje 3D do uczestnictwa w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych. Tematy i terminy warsztatów: Warsztat I Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje (2-dniowy) 23-24 marca 2020 roku – Rybnik, Knurów, Mysłowice… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opublikował: | 13 lutego 2020

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria: – osoby powyżej 30 roku życia, – należące do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opublikował: | 13 lutego 2020

W ramach projektu o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria: – osoby powyżej 30 roku życia, – należące do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci, reemigranci. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Opublikował: | 13 lutego 2020

W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Do odbycia stażu tutejszy Urząd w pierwszej kolejności będzie kierował osoby należące do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Opublikował: | 13 lutego 2020

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium – osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin. Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Opublikował: | 13 lutego 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza pracodawców do składania wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Kwota refundacji: 20.000,00 zł Pracodawco, jeżeli: • planujesz zatrudnić pracownika; • prowadzisz działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy; • siedzibą prowadzonej działalności są Mysłowice lub posiadasz bądź tworzysz stanowisko pracy na terenie miasta Mysłowice; • w ostatnich 6 miesiącach nie zwolniłeś pracownika za wypowiedzeniem… Czytaj Więcej »

Bal karnawałowy dla rodzin zastępczych

Opublikował: | 6 lutego 2020

W dniu 31.01.2020 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbył się karnawałowy bal przebierańców dla rodzin zastępczych. Było radośnie, kolorowo i bajkowo. O oprawę muzyczną i animacje podczas balu zadbał Pan Marcin Maszka, dzięki któremu zarówno dzieci jak i opiekunowie wspaniale się bawili. Na balu nie zabrakło pomysłowych strojów karnawałowych, konkursów oraz poczęstunku. Jury w składzie którego zasiadł Prezydent Dariusz Wójtowicz, Zastępca Prezydenta Wojciech Chmiel oraz Dyrektor MOPS Izabella… Czytaj Więcej »