INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Opublikował: | 17 marca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż udziela pomocy zgodnie z INSTRUKCJĄ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ Osoby objęte kwarantanną na terenie miasta Mysłowice, z którymi nie skontaktują się pracownicy tut. Ośrodka, a wymagają pomocy żywnościowej – w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne i samotne – proszone są o kontakt pod numerami telefonów: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 – tel. 506-760-168 od poniedziałku do piątku w godzinach… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 26 maja 2020

W m-cu czerwcu br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi zgodnie z terminami wskazanymi do wypłaty na dec. administracyjnych oraz harmonogramach wypłat w kasie. Decyzja o wypłacie świadczeń przekazami pocztowymi została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców miasta w związku z ciągle rosnąca liczbą osób u których zdiagnozowano zakażenie Covid-19 w naszym województwie. Dodatkowo przypominamy, iż: Zakładamy karty przedpłacone W celu usprawnienia otrzymywania świadczeń,… Czytaj Więcej »

PFRON uruchamia nową formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Opublikował: | 12 maja 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Zadanie skierowane jest wyłącznie do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 r. życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,… Czytaj Więcej »

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA 10 UCZESTNICZEK PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 7 maja 2020

27 kwietnia rozpoczęły się indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 uczestniczek z IV Grupy Docelowej projektu (osoby doświadczające bądź zagrożone przemocą w rodzinie). Stanowią one część „Warsztatów psychoedukacyjnych”, na które składają się grupowe warsztaty oraz indywidualne konsultacje. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną konsultacje psychologiczne przeprowadzone zostaną w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestniczki). Zrealizowanych zostanie 30 godzin zegarowych w-w usługi… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 27 kwietnia 2020

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Państwa oraz naszych pracowników w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem (COVID-19). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że w przypadku konieczności kontaktu osobistego z pracownikiem tutejszego Ośrodka prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu. Dane do kontaktu: Prac. Socjalni Obw. I tel.: 32 317 44 74 email: obwod1@mops-myslowice.pl Prac. Socjalni obwodu II tel.: 32 317 42 59 email: obwod2@mops-myslowice.pl Prac. Socjalni Obw. III tel.: 32 317 44 76 email: obwod3@mops-myslowice.pl… Czytaj Więcej »

Informacja dot. dostarczonej żywności w ramach programu POPŻ

Opublikował: | 22 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż w dniu 22.04.202r. zakończył akcję dostarczania paczek żywnościowe dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Paczki do dystrybucji były przygotowywane przez pracowników MOPS i dostarczane przez Pracowników Socjalnych przy współpracy ze Strażą Miejską. W ramach akcji zostało rozdystrybuowane prawie 4,5 tony żywności dla 814 osób.

Zakładamy karty przedpłacone

Opublikował: | 20 kwietnia 2020

W celu usprawnienia otrzymywania świadczeń, chętnych na założenie karty przedpłaconej prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym lub kontakt telefoniczny z działem świadczeń rodzinnych. KARTA PRZEDŁACONA to rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Transakcje autoryzowane są do wysokości salda na rachunku, który należy zasilić przed użyciem karty. Rachunek utworzony jest jedynie w celu prowadzenia rozliczeń realizowanych za pomocą karty. Oznacza… Czytaj Więcej »

REALIZACJA PROJEKTU „JA= SUKCES II” W CZASIE PANDEMII COVID-19.

Opublikował: | 17 kwietnia 2020

Ogłoszenie zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz związane z tym zakazy i obostrzenia uniemożliwiły rozpoczęcie pierwszych szkoleń dla uczestników zakwalifikowanych do edycji w 2020r. W związku z powyższym dla wszystkich uczestników projektu przeprowadzone zostaną „Indywidualne konsultacje psychologiczne”, w formie online bądź telefonicznej (w zależności od możliwości technicznych uczestnika). Rozpoczęcie usługi nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej. Do tego czasu, do dyspozycji uczestników pozostają pracownicy socjalni dostępni w godzinach… Czytaj Więcej »

Podziękowania Wielkanoc 2020 Noclegownia

Opublikował: | 14 kwietnia 2020

Jak co roku w Niedziele Wielkanocną na terenie Noclegowni zostało zorganizowane śniadanie dla osób bezdomnych. W tym roku ze względu na bieżące wydarzenia związane z pandemią koronawirusa nie mogło odbyć się w tradycyjnej formule.Z inicjatywy Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza, którego wspierał jego zastępca Wojciech Chmiel wraz z dwójką wolontariuszy Panią Anetą Mazur i Panem Arturem Kieloch, zostało rozdane 54 porcji żywnościowych dla osób bezdomnych. Nie zostały one jednak… Czytaj Więcej »