Nabór do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Opublikował: | 5 kwietnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem . Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego. Program… Czytaj Więcej »

Ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.

Opublikował: | 23 maja 2022

Szanowni Państwo, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1027) z dniem 16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednocześnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1028) w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze RP wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego… Czytaj Więcej »

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Opublikował: | 23 maja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że od dnia 25.05.2022 wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy będą przyjmowane w siedzibie MOPS, ul. Gwarków 24, pok. 4 (parter) w godzinach od. 8.00 do 14.00 tel. + 48 32 317 36 13, +48 506 760 168 Punkt Terenowy MOPS ul. Powstańców 9 przyjmuje wnioski wyłącznie do dnia 24.05.2022 Виплата 300 злотих для громадян України Особи, які мають право на отримання 300… Czytaj Więcej »

Informacja dotycząca przyjmowania stron

Opublikował: | 5 maja 2022

W miesiącu maju 2022r z osobistym stawiennictwem. W związku z tym w wyznaczonych dniach komisji ze względów organizacyjnych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE Wykaz komisji: 11.05.2022 (środa) od godz. 13.30 17.05.2022 (wtorek) godz.8.00-12.00 19.05.2022 (czwartek) od godz.14.30 20.05.2022 (piątek) cały dzień 24.05.2022 (wtorek) cały dzień 26.05.2022 (czwartek) od godz.13.30 Prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wizyty w MZON tel. 32 223 85 85, 797 065 407

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje

Opublikował: | 5 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje o zmianie terminów naboru wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria: – osoby powyżej 30 roku życia, – należące… Czytaj Więcej »

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków

Opublikował: | 5 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające łącznie następujące kryteria: – osoby powyżej 30 roku życia, – należące do jednej z grup: osoby… Czytaj Więcej »

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ MAJ 2022

Opublikował: | 5 maja 2022

Zasiłki CELOWE od 04.05 zgodnie z datą na decyzji Zasiłki STAŁE 04.05 Zasiłki OKRESOWE I termin 19.05 II termin 20.05 Zasiłki z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 10.05 Świadczenie wychowawcze z rodzin zastępczych 13.04 ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU/PRZEDZIAŁU   I TERMIN (Data przelewów: 06-10.05.2022) 06.05.2022 A-K 09.05.2022 L-R 10.05.2022 S-Z Świadczenia Rodzinne… Czytaj Więcej »

Informacja/Інформація

Opublikował: | 25 kwietnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, że przy składaniu wniosków istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika ze znajomością języka ukraińskiego: w Punkcie Przyjęć MOPS Mysłowice ul. Powstańców 9, pokój 5 poniedziałek 8:00 – 16:00 środa 8:00 – 14:00 piąte 8:00 – 14:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gwarków 24, pokój 4 wtorek 8:00 – 14:00 czwartek 8:00 –… Czytaj Więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022″

Opublikował: | 25 kwietnia 2022

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej w 2022 roku Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego miasta Mysłowice w roku 2022 w obszarze pomocy społecznej na realizację usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Mysłowicach pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” – na przedstawione do realizacji zadanie planuje się przeznaczyć… Czytaj Więcej »