Stypendia i zasiłki szkolne

Opublikował: | 14 sierpnia 2019

Od września 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach rozpoczyna realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty. Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek: bezrobocie; niepełnosprawność; wielodzietność alkoholizm narkomania długotrwała… Czytaj Więcej »

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Opublikował: | 1 sierpnia 2019

Po pięciu latach PFRON wraca do współfinansowania zakupu wózków o napędzie elektrycznym. W ramach dofinansowania będzie można otrzymać nawet 10 tys. złotych, przy minimalnym udziale własnym w wysokości 10 proc. ceny wózka brutto. Pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 30 września br. Więcej informacji… Czytaj Więcej »

Program „Dobry Start”

Opublikował: | 21 czerwca 2019

1 lipca rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start”. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane : od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków elektronicznych, od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków papierowych ( wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gwarków… Czytaj Więcej »

Świadczenie 500 plus od 1 lipca 2019

Opublikował: | 21 czerwca 2019

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało: wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci Termin składania wniosków i przyznania świadczenia Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane : już od 1 lipca 2019 – w przypadku… Czytaj Więcej »

WYJAZDOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Opublikował: | 23 lipca 2019

W dniach 28- 30 czerwca zrealizowana została kolejna forma wsparcia dla uczestników z wszystkich grup docelowych tj. 3-dniowe wyjazdowe treningi kompetencji społecznych: Trening kompetencji społecznych dla 14 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo (II grupa docelowa). Trening umiejętności społecznych z elementami planowania rodziny dla 13 osób z I oraz III grupy docelowej (przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Trening… Czytaj Więcej »

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)

Opublikował: | 28 czerwca 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach (IV)”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 21 czerwca 2019

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ OD 1 LIPCA 2019 R. RUSZA PROGRAM RODZINA 500+ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MYSŁOWICACH INFORMUJE, IŻ DLA WSZYSTKICH INFORMACJI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYDANYCH W OKRESIE: OD 01.07.2019 DO 12.07.2019 WYPŁATA NASTĄPI 25 LIPCA 2019 R. OD 13.07.2019 DO 22.07.2019 WYPŁATY NASTĄPIĄ 26 LIPCA 2019 R.