Informacja

Opublikował: | 19 października 2020

Mając na uwadze zaostrzający się stan epidemiczny uprzejmie informujemy , że od środy 21 października 2020r do odwołania wypłaty w kasie MOPS zostaną wstrzymane – wszystkie świadczenia przewidziane do wypłaty w kasie będą wysłane przekazami pocztowymi. O terminach wypłat będą Państwo informowani w kolejnych wiadomościach. Przypominamy, iż MOPS w Mysłowicach realizuje wszystkie zadania związane z obsługą mieszkańców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa sanitarnego,… Czytaj Więcej »

Informacja dot. wypłat

Opublikował: | 28 października 2020

W m-cu listopadzie br. wzorem ubiegłych m-cy zasiłki zaplanowane do wypłaty w kasie MOPS zostaną przesłane przekazami pocztowymi zgodnie z terminami wskazanymi do wypłaty na dec. administracyjnych oraz harmonogramach wypłat w kasie. Decyzja o wypłacie świadczeń przekazami pocztowymi została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców miasta w związku z ciągle rosnąca liczbą osób u których zdiagnozowano zakażenie Covid-19 w naszym województwie.

Wspieraj Seniora

Opublikował: | 27 października 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach już podejmuje działania w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się kto może korzystać ze wsparcia w ramach Programu i w jakim zakresie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zmieszczonymi przez MRiPS.

Informacja

Opublikował: | 26 października 2020

W związku z epidemią i związanymi z nią niedogodnościami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach wyszedł naprzeciw Państwa potrzebom uruchamiając specjalny telefon dla seniora. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia, rozmowy to pod numerem telefonu 797 490 805 będą pełnić dyżur terapeuci zajęciowi Dziennego Domu „Senior+” w Mysłowicach. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12.

Informacja MZON

Opublikował: | 22 października 2020

SZANOWNI PAŃSTWO, W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zwracamy się do Państwa z prośbą o OGRANICZENIE WIZYT W MIEJSKIM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MYSŁOWICACH UL.BRZEZIŃSKA 21. Wnioski wraz z dokumentacją medyczną i niemedyczną o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, prosimy o wrzucanie do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku, lub wysyłanie pocztą. Prosimy, aby w sytuacjach,… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 20 października 2020

WOJEWODA ŚLĄSKI decyzją Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. czasowo zawiesza działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w: dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+; środowiskowych domach samopomocy; warsztatach terapii zajęciowej. DRODZY SENIORZY! Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 roku, Dzienny Dom SENIOR +… Czytaj Więcej »

Informacja

Opublikował: | 13 października 2020

W celu złożenia wniosków o niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności, legitymację osoby niepełnosprawnej, kartę parkingową w Miejskim Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawności w Mysłowicach prosimy o wcześniejsze telefoniczne  ustalenie terminu wizyty 32 223 85 85.

Program „Ja = Sukces II”

Opublikował: | 12 października 2020

KOLEJNY ETAP PROJEKTU „JA= SUKCES II” We wrześniu oraz październiku rozpoczęła się realizacja kolejnych form wsparcia dla uczestników projektu. Zrealizowane zostaną: ECDLe- Citizen Szkolenie przeprowadzone zostanie dla 11 uczestników (z I,III oraz IV grupy docelowej projektu). 40- godzinny kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym. Ponadto, w ramach szkolenia uczestnicy mają opłacony również posiłek oraz ubezpieczenie. SZKOLENIA ZAWODOWE Dla wybranych uczestników z II… Czytaj Więcej »