Program „Dobry Start”

Opublikował: | 14 czerwca 2018

Szanowni Państwo Informujemy, iż w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uruchomiona została infolinia pod numerem telefonu (32) 6063003.  Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie ,,Dobry Start” Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział Świadczeń Rodzinnych – Przerwa Techniczna 19.06

Opublikował: | 12 czerwca 2018

Z powodu konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego w dniu 19.06.2018 nie będzie możliwości rejestrowania wniosków w Dziale Świadczeń Rodzinnych. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr informacyjnymi Działu Świadczeń Rodzinnych.

W szkole życia rodzinnego dbamy nie tylko o mamy. Zapraszamy w czerwcu i lipcu 2018

Opublikował: | 1 czerwca 2018

Za nami (organizatorkami i uczestniczkami) 3 miesiące realizacji programu „Szkoła życia rodzinnego”. W okresie marzec – maj 2018 r. odbywały się zarówno spotkania grupowe jak i indywidualne. W ramach programu „przegadałyśmy” kilkadziesiąt godzin o (nie)zwykłych i (nie)codziennych sprawach. Tematy były tak różne jak różne i niepowtarzalne są uczestniczki programu. Jednocześnie – wspólne dla każdej z nich. Było m.in. o; relacjach z dzieckiem/partnerem/innymi osobami, zdrowiu, planach na przyszłość, przeszkodach… Czytaj Więcej »

RODO w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Opublikował: | 24 maja 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: Administratorem danych osobowych klientów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach mający siedzibę przy ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice, reprezentowany… Czytaj Więcej »

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „JA= SUKCES II”

Opublikował: | 14 maja 2018

16 kwietnia rozpoczęła się realizacja kolejnych instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces II”, jakimi są szkolenia komputerowe. Zrealizowane zostaną: ECDL BASE dla 4 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Kurs będzie obejmował 60h szkolenia oraz 4 egzaminy zewnętrzne (z każdego modułu tematycznego). Uczestnicy, którzy ukończą go pozytywnie otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.… Czytaj Więcej »

ZAKOŃCZENIE PIERWSZYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

Opublikował: | 10 maja 2018

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 40 uczestników projektu „Ja= Sukces II”, tj: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 20 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla 20 osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało 2 wyjazdy aktywizujące: Jumpcity i Pokój… Czytaj Więcej »

Szkoła życia rodzinnego – terminy spotkań w maju 2018r.

Opublikował: | 1 maja 2018

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach programu „Szkoła życia rodzinnego”, które odbędą się: 7 maja 2018r. (poniedziałek) 15 maja 2018r. (wtorek) 29 maja 2018r. (wtorek) w Mysłowicach, ul. Wyspiańskiego 13/4 od godz. 12.00 Będziemy wspólnie planować i organizować kolejne spotkania, przygotowywać smakołyki relaksować się i wspierać, wymieniać się doświadczeniami zdobywać nową wiedzę i  umiejętności Podpowiemy jak być rodzicem zdrowych, radosnych i szczęśliwych dzieci jak… Czytaj Więcej »

Zarządzenie nr 188/18

Opublikował: | 30 kwietnia 2018

Zarządzenie nr 188/18 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.