UWAGA! 10.10. upływa termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II programu AKTYWNY SAMORZĄD

Opublikował: | 4 października 2022

Przypominamy, że termin naboru wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym upływa 10 października! Zachęcamy osoby niepełnosprawne do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. System SOW przewiduje ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE NA STRONACH: www.pfron.org.pl www.mops-myslowice.pl

HARMONOGRAM WYPŁAT W KASIE NA PAŹDZIERNIK 2022

Opublikował: | 29 września 2022

Zasiłki CELOWE od 04.10 zgodnie z datą na decyzji Zasiłki STAŁE 04.10 Zasiłki OKRESOWE I termin 19.10 II termin 20.10 Zasiłki z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 10.10 ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU/PRZEDZIAŁU I TERMIN 06.10.2022 A-K 07.10.2022 L-R 10.10.2022 S-Z Świadczenia Rodzinne 1 – 2000 Fundusz Alimentacyjny 1 – 700 Świadczenia… Czytaj Więcej »

Wnioski na dodatek do gospodarstw domowych

Opublikował: | 21 września 2022

W związku z wejściem w życie „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” od dnia 20.09.2022 r. wnioski na dodatek do gospodarstw domowych należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24 w godzinach pracy Ośrodka. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dodatku są gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Wysokość jednorazowego… Czytaj Więcej »

Korpus Wsparcia Seniorów

Opublikował: | 1 września 2022

W dniu 31.08.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zorganizował spotkanie informacyjne dotyczące teleopieki oraz użytkowania „opaski bezpieczeństwa”. „Korpus Wsparcia Seniorów” zakłada poprawę bezpieczeństwa seniorów oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W czasie spotkania zostało przeprowadzone szkolenie dot. funkcji oraz użytkowania opaski. W spotkaniu udział ok. 50 osób. Z 30 zakwalifikowanymi do programu… Czytaj Więcej »

HARMONOGRAM WYPŁAT W KASIE NA WRZESIEŃ 2022

Opublikował: | 31 sierpnia 2022

Zasiłki CELOWE od 02.09 zgodnie z datą na decyzji Zasiłki STAŁE 02.09 Zasiłki OKRESOWE I termin 19.09 II termin 20.09 Zasiłki z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 09.09 ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU/PRZEDZIAŁU I TERMIN 06.09.2022 A-K 07.09.2022 L-R 08.09.2022 S-Z Świadczenia Rodzinne 1 – 2000 Fundusz Alimentacyjny 1 – 700 Świadczenia… Czytaj Więcej »

Informacja dotycząca przyjmowania stron

Opublikował: | 26 sierpnia 2022

Wykaz komisji w miesiącu wrześniu 2022r z osobistym stawiennictwem. W związku z tym w wyznaczonych dniach komisji ze względów organizacyjnych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE Wykaz komisji: 01.09.2022 (czwartek) od godz. 13.00 13.09.2022 (wtorek) od godz. 8.00-11.00 16.09.2022 (piątek) cały dzień 22.09.2022 (czwartek) od godz. 13:00 29.08.2022 (czwartek) od godz. 13:00 30.09.2022 (czwartek) cały dzień Prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wizyty w MZON tel. 32 223 85 85, 797 065 407

Aktywny Samorząd

Opublikował: | 24 sierpnia 2022

Przypominamy, że do 31 sierpnia trwa nabór wniosków o dofinansowania w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”. W ramach tego modułu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakupu: sprzętu elektronicznego, oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, zakupu protezy kończyny i utrzymania… Czytaj Więcej »

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Opublikował: | 24 sierpnia 2022

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze! przypominamy, że od dnia 1 września 2022r. można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2022 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia albo uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca… Czytaj Więcej »