TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ GRUDZIEŃ 2021 – KASA MOPS

Opublikował: | 30 września 2021

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ GRUDZIEŃ 2021 Zasiłki CELOWE od 02.XII zgodnie z datą na decyzji Zasiłki STAŁE 02.XII Zasiłki OKRESOWE : I termin 16.XII II termin 17.XII KASA TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ GRUDZIEŃ 2021 ZASIŁEK RODZINY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – WG ALFABETU I TERMIN 06.12.2021 A-K 06.12.2021 L-R 07.12.2021 S-Z… Czytaj Więcej »

Centrum dla Rodzin

Opublikował: | 30 listopada 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 r. realizował projekt Centrum dla Rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny. Projekt odpowiadał na zdiagnozowane potrzeby rodzin zamieszkałych w Mysłowicach. Zakładał on wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny… Czytaj Więcej »

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych – składanie wniosków do 30 listopada

Opublikował: | 24 listopada 2021

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych można składać do 30 listopada 2021 r. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej… Czytaj Więcej »

Opiekun prawny ogłoszenie

Opublikował: | 2 listopada 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych Podstawa prawna: Art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U.z 2020 poz. 1359 )  Zakres podstawowych obowiązków opiekuna prawnego: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami, zarządzanie majątkiem podopiecznego,… Czytaj Więcej »

Informacja dotycząca przyjmowania stron

Opublikował: | 29 października 2021

W miesiącu listopadzie 2021r zostają wznowione komisje z osobistym stawiennictwem. W związku z tym w wyznaczonych dniach komisji ze względów organizacyjnych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE Wykaz komisji: 04.11.2021 (czwartek) od godz. 14:30 10.11.2021 (środa) od godz. 13:30 19.11.2021 (piątek) cały dzień 22.11.2021 (poniedziałek) od godz.13.30 23.11.2021 (wtorek) od godz.14.30 25.11.2021 (czwartek) cały dzień Prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wizyty w MZON tel. 32 223 85 85.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021

Opublikował: | 27 października 2021

Szanowny Seniorze MASZ 70 LAT CHCESZ POZOSTAĆ W DOMU DLA BEZPIECZEŃSTWA POTRZEBUJESZ WSPARCIA NIE MASZ BLISKICH , KTÓRZY MOGĄ CI POMÓC zadzwoń na specjalną infolinię 22 505 11 11 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach 506 760 562 W GODZINACH URZĘDOWANIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach realizuje działania w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób… Czytaj Więcej »

Centrum dla Rodzin 2

Opublikował: | 22 października 2021

Z dniem 1 listopada 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna projekt Centrum dla Rodzin 2. Celem głównym projektu Centrum dla Rodzin 2 jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej na terenie gminy Mysłowice. Projekt skierowany jest do mieszkańców Mysłowic z następujących grup docelowych: I grupa docelowa: osoby w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o której mowa… Czytaj Więcej »

Informacja dot. świadczeń opiekuńczych

Opublikował: | 19 października 2021

Informacja dot. świadczeń opiekuńczych: Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pelengacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z COVID-19 osoby, którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności mają wydłużoną ważność tych orzeczeń bezterminowo, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub do odwołania stanu epidemii. Orzeczenia te są często podstawą do wypłaty świadczeń. JEŻELI POMIMO USTAWOWEGO WYDŁUŻENIA ORZECZENIA OSOBA STANIE… Czytaj Więcej »

Informacja dotycząca przyjmowania stron

Opublikował: | 4 października 2021

W miesiącu październiku 2021r zostają wznowione komisje z osobistym stawiennictwem. W związku z tym w wyznaczonych dniach komisji ze względów organizacyjnych oraz zachowania zasad bezpieczeństwa STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE Wykaz komisji: 01.10.2021 cały dzień 05.10.2021 od godz.13.30 07.10.2021 cały dzień 11.10.2021 od godz.14.00 13.10.2021 od godz.14.45 Prosimy o telefoniczne umawianie się w celu wizyty w MZON tel. 32 223 85 85.